Reka Uvac
destinacije

Reka Uvac

Reka Uvac leži između severnih padina Zlatara i južnih ogranaka Zlatiborskog planinskog masiva. Klisura reke Uvac se nalazi u jugozapadnoj Srbiji između Nove Varoši i Sjenice. Osnovnu vrednost i jedinstvenost ovog područja čini prisutvo i gnežđenje veoma retke i malobrojne vrste lešinara – beloglavog supa. U cilju zaštite ove vrste, prostor oko klisure reke Uvac, kao stanište beloglavog supa, proglašeno je za specijalni rezervat prirode. Pored beloglavog supa, koji je simbol klisure, ovde se može videti još jedan predstavnik grabljivica – suri orao, takođe retka i ugrožena vrsta. Rezervat je površine 7.543 hektara, nalazi se na nadmorskoj visini od 902 do 1.276 m, sa desne i leve strane klisure reke, delimično potopljene formiranjem akumulacionih jezera. Izgradnjom tri brane, dolina reke Uvac je pre 3 decenije potopljena i formirana su 3 jezera: Uvačko, Zlatarsko i Radoinjsko.

Meandri su vijuge koje neka reka gradi na svom toku. Vekovima se probijajući kroz krečnjačke stene, Uvac je napravio takve meandre da izgledaju kao lavirint. Neki od njih imaju ugao meandriranja i do 270 stepeni. Ima ih na celom toku sve do Radoinjskog jezera, ali su najizrazitiji na Uvačkom jezeru. Ušački pećinski sistem je sa ukupnom dužinom od 6.185 m, najduži pećinski sistem u Srbiji. Sastoji se od Ušačke i Ledene pećine i jedne jame. I jedna i druga bogate su pećinskim nakitom.

Reka Uvac Srbija

 

REKA UVAC

Ušački pećinski sistem je sa ukupnom dužinom od 6.185 m, najduži pećinski sistem u Srbiji

Kanjon Uvac Srbija

 

REKA UVAC

Meandri su vijuge koje neka reka gradi na svom toku, Uvac je napravio takve meandre da izgledaju kao lavirint

Reka Uvac

 

REKA UVAC

Reka Uvac leži između severnih padina Zlatara i južnih ogranaka Zlatiborskog planinskog masiva

Biljni i životinjski svet

Simbol Uvca je beloglavi sup – posebna vrsta orla lešinara koja je u našim krajevima bila pred izumiranjem krajem prošlog veka. 1990. godine bilo je samo 7 jedinki. Osnivanjem fonda za zaštitu ptica 'Beloglavi sup' i otvaranjem hranilišta na koja se iznosi uginula stoka i klanični otpad broj jedinki narastao je na 300, što koloniju ovih ptica čini jednom od većih u Evropi. S obzirom da se hrani isključivo mesom uginulih životinja, značaj beloglavih supova u ekosistemu je nemerljiv, jer sprečava širenje zaraza. U planu je kolonizacija još dve vrste lešinara: jedne koja se hrani kostima i druge čija je hrana koža uginulih životinja. Time bi se prirodni lanac ishrane potpuno zatvorio.

Beloglavi sup je lešinar srednje veličine. Visine je od 95-110 cm, sa rasponom krila od 230-265 cm. Osnovno perje je riđe braon boje, dok su letna pera mrka. Odrasle ptice se razlikuju po tome što imaju belu paperjastu kragnicu pri osnovi vrata, dok je kod mladih ona smeđa. Noge su snažne sa tupim kandžama koje se ne savijaju. Ženka snosi samo jedno jaje u periodu od kraja januara do početka aprila. Na jajetu leže na smenu oba roditelja od 52 do 57 dana. Mladunci posle tri meseca mogu da lete, ali su i dalje nesamostalni i zadržavaju se u blizini gnezda do jedne godine starosti, kada počinje da luta sve do pune zrelosti.

Pored beloglavog supa ovde se mogu videti i druge ugrožene vrste ptica, kao što su suri orao i orao ribar, buljina, planinski puzgavac i veliki ronac. Na području klisure evidentirano je ukupno 216 biljnih i 400 vrsta ptica, a svoje stanište ovde su našli i medved, ris i vidra, kao i više vrsta endemskih insekata i slepih miševa koji se nalaze na Evropskoj crvenoj listi retkih i ugroženih vrsta faune. U meandrima reke obitava i mladica, vrsta plemenite ribe dovedena gotovo do istrebljenja ali je ovde našla svoj mir.

Suri Orao

 

SURI ORAO

Odrasli suri orao ima telo pokriveno tamnosmeđim perjem i velika i snažna krila pa može da leti vrlo visoko

Buljina sova

 

BULJINA

Mogu se videti ugrožene vrste ptica, kao što su suri orao, buljina, planinski puzgavac i veliki ronac

Beloglavi sup

 

BELOGLAVI SUP

Simbol Uvca je beloglavi sup, vrsta lešinara koja je u našim krajevima bila pred izumiranjem

... i još ponešto o Uvcu

Specijalni rezervat prirode 'Uvac' je jedino gnezdište velikog ronca na području Srbije, kao i područje gde je zabeležena najveća populacija ove retke vrste ptice na Balkanu.

Od 219 registrovanih taksona flore, 3 vrste su od međunarodnog značaja, 3 na Crvenoj listi flore, 25 taksona je pod kontrolom sakupljanja, korišćenja i prometa, a preko 50 vrsta ima lekovita svojstva.