Korintski kanal
destinacije

Korintski kanal

Korintski kanal je kanal koji povezuje Korintski zaliv sa Egejskim morem. Ime je dobio po obližnjem gradu Korintu, koji se nalazi na zapadnom kraju kanala. On razdvaja poluostrvo Peloponez od grčkog kopna i na taj način ga tehnički čini ostrvom. Ideja i pokušaji gradnje kanala potiču još iz 602. godine pre nove ere. Kanal je konačno počeo da se gradi 1882. godine i završen je 1893. godine. Kanal je dug 6.3 km i širok oko 21-24 metara, a dubina varira od 7.5 do 8 metara. Strane (stene) kanala su prirodnog, krečnjačkog porekla i dosežu visinu i do 75 metara od površine mora. Izgradnjom Korintskog kanala uštedelo se oko 700 kilometara (430 milja) plovnog puta oko Peloponeza, ali je preuzak za moderne teretne brodove, i može da prihvati brodove širine do 16 metara i gazom do 7 metara. Kanal se danas koristi najvećim delom za turističke brodove i jahte, i kanalom prođe oko 16.000 brodova godišnje. Tadašnje graditeljsko čudo svečano je otvoreno 1893. godine, u prisustvu grčkog kralja Džordža I i Franca Jozefa, austrijskog cara i kralja Mađarske, a sve to piše na impresivnom granitnom spomeniku, na dve velike table.

Korintski kanal Grčka

 

KORINTSKI KANAL

Strane (stene) kanala su prirodnog, krečnjačkog porekla i dosežu visinu i do 75 metara od površine mora

Korintski kanal u Grčkoj

 

KORINTSKI KANAL

Korintski kanal povezuje Korintski zaliv sa Egejskim morem. Ime je dobio po obližnjem gradu Korintu

Korintski kanal

 

KORINTSKI KANAL

Korintski kanal je dug 6.3 km i širok oko 21-24 metara, a dubina varira od 7.5 do 8 metara

ISTORIJA GRADNJE

Radovi na kanalu započeli su 1882. godine i odužili su se sve do 1893. godine kad je svečano otvoren. To je bila kulminacija želja koje su postojale još od antičkih vremena. Još je Perijandar II, tiranin grada Korinta, hteo da se oko 600. godine p.n.e. izgradi Diolkos - popločeni kameni put preko Korintske prevlake kojim su se manji brodovi sistemom nalik na železnicu mogli prebacivati preko prevlake. Taj sistem se najverovatnije koristio sve do 9. veka.

Brojni grčki vladari kovali su planove o prokopavanju tog kanala, ali je najdalje u realizaciji otišao rimski car Neron, koji je inspiraciju za gradnju kanala dobio za vreme poseta Istamskim igrama oko 66. godine. On je zaista nekoliko meseci kasnije 67. godine svečano otvorio radove, koji su otpočeli sa hiljadama radnika i robova. Samo iz Judeje dopremljeno je 6.000 zatvorenika, a radovi su naprasno prekinuti nakon Neronova ubistva. Tragovi tih radova bili su vidljivi donedavno. I Venecijanci su pokušali da nastave Neronov kanal 1687. godine, ali su ubrzo odustali.

... i još ponešto o Korintskom kanalu

Pre nego što je kanal izgrađen, brodovi koji su plovili između Egejskog i Jadranskog mora, morali su da kruže oko Peloponeza, dodavajući oko 185 nautičkih milja (oko 340 km) na dužinu puta.